Aiseanna Rás

 ÁISEANNA AR FÁIL DO CHUILE IONTRÁLAÍ AR AN LÁ NA:

  • TAE/CAIFE/STAISIÚIN UISCE ROIMH AGUS I NDIAIDH AN RÁSA
  • CEAPAIRÍ AGUS TORTHAÍ AR FÁIL ROIMH AN RÁS
  • LEITHRIS AGUS SEOMRA CÓTAÍ SAN IONAD 
  • FOIRGNEAMH OIRIÚNACH DO CHATHAOIR ROTHAÍ 
  • OCHT STAISIÚN UISCE SUITE TRÍD AN RÁSA 
  • CÚNAMH LEIGHIS AR FÁIL LE LINN AGUS I NDIAIDH AR RÁSA  
  • FEARAIS GARCHABHRACH SAN IONAD 
  • BUIFÉ TE AGUS MILSEOGA AR FÁIL I nDIAIDH AN RÁSA !